Årsmøte 5. april 2022

Foreningen avholdt sitt årsmøte 5. april 2022 i Derbystuen. Referatet er som følger:

Styreleder Njål Hallre ønsket 9 stemmeberettigede medlemmer velkommen.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av dirigent: Njål Hallre

3. Valg av referent: Thomas Christensen

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:
Leif Spørck og Siri Norset Christiansen

5. Gjennomgang av årsberetningen: Årsberetningen godkjent.

6. Gjennomgang av Regnskap 2021: Regnskapet godkjent.

7. Budsjettforslag 2022: Budsjettforslag godkjent.

8. Kontingenten for 2023 foreslått uendret: Godkjent.

9. Valg: Valgkomiteens innstilling lagt frem på møtet.
Etter valget ser Styret i ØH slik ut:

Styreleder: Njål Hallre Valgt for 1 år
Styremedlem: Else Nævdal Ikke på valg
Styremedlem: Thomas Christensen Ikke på valg
Styremedlem: Sissel Tangen Valgt for 2 år
Styremedlem: Inger Lise Langslet (ny) Valgt for 2 år
Varamedlem: Ida Tandberg Valgt for 1år
Varamedlem: Lars Arne Larsen (ny) Valgt for 1år

Styret fikk årsmøtet s bifall til selv å velge nestleder.

Valgkomiteen tok ikke gjenvalg.
Styret fikk fullmakt til å velge ny valgkomité innen 01.07.22

Njål takket avtroppende styremedlemmer Helle Bakken og David Edenvärn for innsatsen og ønsket Inger Lise Langslet og Lars Arne Larsen velkommen!

10. Innkomne forslag: Det var ingen innkomne forslag til behandling.

11. Trekning av Årets Tøffing-sjekker
Seeyouincourt og Red Valley ble trukket ut som vinnere av hver sin sjekk på
kr. 5.000. Gratulerer!

Det var ingen hester som kvalifiserte til Hindersjekk i 2021.

Njål takket møtedeltagerne for oppmøtet.

Sesongen 2022 v/Thomas Gjelsås

Etter årsmøtet var det åpent møte hvor Thomas Gjelsås informerte om planene for sesongen 2022 og «livet etter Covid 19.»

Protokollen godkjent

Siri Norset Christiansen - - - Leif Spørck

--

Er du ikke medlem i Øvrevoll Hesteeierforening?
Meld deg inn nå! Det koster kun kr 500,- pr. år. En sterk Hesteeierforening ivaretar dine interesser på beste måte og er ditt talerør inn mot organisasjonene. Medlemsfordelene ser du ved å klikke Medlemsfordeler.

Velkommen til oss som medlem!


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER