Årsmøte 13. mars 2012

Foreningen avholdt sitt årsmøte 13. mars 2012 på Newmarked Lounge. Referatet er som følger:
Styreleder Sissel Tangen ønsket 17 stemmeberettigede medlemmer velkommen, to medlemmer ved fullmakt, 19 totalt.

Saksliste:
1) Godkjenning av dagsorden og innkalling: Enstemmig bifalt
2) Valg av dirigent: Sissel Tangen.
3) Valg av referent: Katrine Rønneberg.
4) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Gina Rose og Aase Marie Brown.
5) Gjennomgang av årsberetningen 2011: Sissel gikk gjennom årsberetningen, ingen spørsmål. Folk er positive til Vinterfest, styret bør prøve å arrangere igjen til neste år, fortrinnsvis sammen med Øvrevoll Trenerforening.
6) Regnskap 2011 m/revisors bekreftelse: Enstemmig godkjent.
Spørsmål om vi burde binde noe av kapitalen for å få høyere rente? Leif Spørck informerte om at man ikke får høyere rente når det er en bedriftkonto.
7) Budsjettforslag 2012: Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent.
8) Kontingenten 2013: Vanlig medlemskap vil koste kroner 400,- fortsatt.
9) Valg:
Sissel Tangen ble enstemmig valgt som styreleder
Katrine Rønneberg ble enstemmig valgt som nestleder
Jan Nordby fortsetter som styremedlem
Gina Rose valgt inn som styremedlem
Hanne Rådstoga fortsetter som styremedlem
Tor Wiggo Ellefsen valgt inn som suppleant
Bryan O’Sullivan fortsetter som suppleant
Ulf Rydén fortsetter inn som suppleant
Valgkomité for 2013 er Njål Hallre (komitéleder), Einar Nagell-Eriksen og Leif Spørck.
10) Debutantstøtte/hindersjekk:
- Bør ordningen opprettholdes, eventuelt endres?
Leif informerer om bakgrunnen for debutantstøtten og hindersjekken. Det er ikke ønskelig å kutte det helt, men eventuelt endre til færre hindersjekker og beholde debutantstøtten som den er.
Vedtak: Styret får fullmakt til å bestemme standard for sesongen 2013 når det gjelder debutantstøtte og hindersjekker. Enstemming vedtatt.
11) Innkommende forslag:
- Fra Jan Nordye: Øvrevoll Hesteeierforening skal fortsette arbeidet med å få fjernet formiddags-/fredagsløp for galoppen i Norge. Styret bør kontakte de øvrige foreningene som er representert i styret i NJ., og fremme et felles forslag om nye forhandlinger med Norsk Rikstoto.
Fredags- og formiddagsløp ble diskutert fram og tilbake, felles er at alle ønsker at sporten blir større og er redde for hva som kan skje i fremtiden hvis løpene blir avholdt på formiddagen. ØH trenger nye sterkere argumenter for å fortsette kampen mot fredags- og formiddagsløp.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Møtet hevet 20.00.

Protokollen godkjent
Gina Rose
Aase Marie Brown

--

Er du ikke medlem i Øvrevoll Hesteeierforening?
Meld deg inn nå! Det koster kun kr. 400,- pr. år. En sterk Hesteeierforening ivaretar dine interesser på beste måte og er ditt talerør inn mot organisasjonene. Medlemsfordelene ser du ved å klikke Medlemsfordeler.

Velkommen til oss som medlem!


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER