Forsiden

Organisasjon

Styreleder
Njål Hallre
Tlf.: 952 43 577/E-post

Nestleder
Leif Spørck
Tlf.: 913 00 857/E-post

Styremedlem
Else Nævdal
Tlf.: 63 99 40 80/E-post

Styremedlem
Wibecke Jegard
Tlf.: 918 61 544/E-post

Styremedlem
Jannicke Eilertsen
Tlf.: 950 57 401/E-post

Styremedlem
Helle Bakken
Tlf.: 950 94 259/E-post

Varamedlem
Sissel Tangen
Tlf.: 47 45 90 90/E-post

Varamedlem
Johan Camilo Alstad-Øhren
Tlf.: 99 23 94 84/E-postRegnskap
Morten Kleven
Tlf.: 41 91 50 08/E-post
Øvrevoll
Hesteeierforening

Vollsveien 132
Postboks 134
1332 Østerås

Kontakt oss