Forsiden

Organisasjon 2018

Styreleder
Njål Hallre
Tlf.: 952 43 577/E-post

Nestleder
Thor Henning Døvle
Tlf.: 982 31 726/E-post

Styremedlem
Helle Bakken
Tlf.: 950 94 259/E-post

Styremedlem
Else Nævdal
Tlf.: 63 99 40 80/E-post

Styremedlem
Andrew Buick
Tlf.: 923 46 748/E-post

Styremedlem
Kamilla Skaug
Tlf.: 908 71 423/E-post

Varamedlem
Sissel Tangen
Tlf.: 47 45 90 90/E-post

Varamedlem
Hilmar Henriksen jr
Tlf.: 948 31 116/E-postØvrevoll
Hesteeierforening

Vollsveien 132
Postboks 134
1332 Østerås

Kontakt oss