Forsiden

Årsmøte 14. mars 2018

Foreningen avholdt sitt årsmøte 14. mars 2018 i Derbystuen. Referatet er som følger:

Styreleder Njål Hallre ønsket 16 stemmeberettigede medlemmer velkommen.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av dirigent: Njål Hallre

3. Valg av referent: Else Nævdal

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Camilla Høvding Blom og Jannicke Eilertsen

5. Gjennomgang av årsberetningen 2017: Årsberetningen godkjent.

6. Regnskap 2017: Regnskapet ble godkjent.

7. Budsjettforslag 2018: Budsjettforslag godkjent.

8. Kontingenten for 2019 foreslått uendret: Godkjent.

9. Valg: Valgkomiteens innstilling ble distribuert pr. mail før møtet. I tillegg ble
Henning Døvle foreslått som kandidat på møtet. Etter valget ser Styret i ØH slik ut:

Styreleder: Njål Hallre (valgt for 1 år)
Styremedlem: Helle Bakken (valgt for 2 år)
Styremedlem: Andrew Buick (valgt for 2 år)
Styremedlem: Henning Døvle (valgt for 2 år)
Styremedlem: Else Nævdal (ikke på valg)
Styremedlem: Kamilla Skaug (valgt for 2 år)
Varamedlem: Hilmar Henriksen jr (valgt for 1 år)
Varamedlem: Sissel Tangen (valgt for 1 år)

Styret fikk årsmøtets bifall til selv å velge nestleder.

Valgkomite: Jannicke Eilertsen ble valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen i tillegg til Marina Lie og Katrine Rønneberg.

Njål takket avtroppende styremedlemmer og ønsket de nye velkommen!

10. Innkomne forslag: Det var ingen innkomne forslag til behandling.

11. Trekning av Årets Tøffing-sjekker og utdeling av Hindersjekk:

Vinnere av Årets Tøffing-sjekker ble Eddie Riff og Black Million, hvis eiere h.h.v.
Stall Riff og Stall GM, hver får en sjekk på 5000 kr. Vi gratulerer!

Dessverre var det kun 1 hest som kvalifiserte til Hindersjekk i 2017, og det var
Stall Bonne Nuit’s Beentheredonethat. Eier var ikke tilstede på Årsmøtet, men vil få
overført beløpet. Vi gratulerer!

Sesongen 2018 v/Thomas Gjelsås og Liv Kristiansen

Thomas Gjelsås informerte om planene for sesongen 2018 og om planene for årene
framover. Thomas og Liv svarte også på spørsmål fra de frammøtte.
I år vil Øvrevoll Galopp arrangere Kickoff i Derbystuen på Øvrevoll lørdag 14. april. Alle er velkommen.

Njål takket Thomas og Liv, samt de frammøtte, og ønsket vel hjem!

Protokollen godkjent

__________________ ___________________
Camilla Høvding Blom Jannicke Eilertsen

--

Er du ikke medlem i Øvrevoll Hesteeierforening?
Meld deg inn nå! Det koster kun kr 500,- pr. år. En sterk Hesteeierforening ivaretar dine interesser på beste måte og er ditt talerør inn mot organisasjonene. Medlemsfordelene ser du ved å klikke Medlemsfordeler.

Velkommen til oss som medlem!

Øvrevoll
Hesteeierforening

Vollsveien 132
Postboks 134
1332 Østerås

Kontakt oss