Årsmøte 26. mai 2021

Foreningen avholdt sitt årsmøte 26. mai 2021 i Derbystuen. Møtet ble avholdt digitalt, og et par måneder forsinket, på grunn av Koronarestriksjonene. Referatet er som følger:

Styreleder Njål Hallre ønsket 11 stemmeberettigede medlemmer velkommen.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av dirigent: Njål Hallre

3. Valg av referent: Else Nævdal

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Camilla Blom og Anne Petterøe

5. Gjennomgang av årsberetningen 2020: Årsberetningen godkjent.

6. Gjennomgang av Regnskap 2020: Regnskapet godkjent.

7. Budsjettforslag 2021: Budsjettforslag godkjent.

8. Kontingenten for 2022 foreslått uendret: Godkjent.

9. Valg: Valgkomiteens innstilling ble distribuert pr. mail før møtet.
Etter valget ser Styret i ØH slik ut:

Styreleder: Njål Hallre (valgt for 1 år)
Nestleder: Sissel Tangen (ikke på valg)
Styremedlem: Helle Bakken (ikke på valg)
Styremedlem: Else Nævdal (valgt for 2 år)
Styremedlem: Thomas Christensen (valgt for 2 år)
Varamedlem: Ida Tandberg(valgt for 1 år)
Varamedlem: David M. Edenvärn (valgt for 1 år)

Styret fikk årsmøtets bifall til selv å velge nestleder.

Valgkomiteen (valgt for 1 år): Alle medlemmene tok gjenvalg, og består av
følgende medlemmer: Siri Norset Christiansen, Jannicke Eilertsen og Marina Lie.

Njål takket avtroppende styremedlemmer og ønsket de nye velkommen!

10. Innkomne forslag: Det var ingen innkomne forslag til behandling.

11. Trekning av Årets Tøffing-sjekker
Vinnere av Årets Tøffing-sjekker ble Eternal Flame og Perfect Illusion, hvis
eiere Familien de Mora og Stall GM, hver får en sjekk på 5000 kr.
Gratulerer!

Det var ingen hester som kvalifiserte til Hindersjekk i 2020.

Sesongen 2021 v/Thomas Gjelsås
Thomas Gjelsås informerte om status for sesongen 2021, en sesong som er kommet svært forsinket i gang på grunn av Koronapandemien og alle restriksjonene som følger. Det jobbes godt, og Øvrevoll har fått god støtte fra lokalmiljøet, men situasjonen er “låst” på grunn av smittevernbestemmelsene.

Njål takket Thomas og de øvrige møtedeltakerne for møtet.

Protokollen godkjent

Camilla Blom - - - Anne Petterøe

--

Er du ikke medlem i Øvrevoll Hesteeierforening?
Meld deg inn nå! Det koster kun kr 500,- pr. år. En sterk Hesteeierforening ivaretar dine interesser på beste måte og er ditt talerør inn mot organisasjonene. Medlemsfordelene ser du ved å klikke Medlemsfordeler.

Velkommen til oss som medlem!


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER