Årsmøte 20. mars 2019

Foreningen avholdt sitt årsmøte 20. mars 2019 i Derbystuen. Referatet er som følger:

Styreleder Njål Hallre ønsket 16 stemmeberettigede medlemmer velkommen.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av dirigent: Njål Hallre

3. Valg av referent: Else Nævdal

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:
Marina Lie og Anne Grethe Knudsen

5. Gjennomgang av årsberetningen 2018: Årsberetningen godkjent.

6. Gjennomgang av Regnskap 2018: Regnskapet godkjent.

7. Budsjettforslag 2019: Budsjettforslag godkjent.

8. Kontingenten for 2020 foreslått uendret: Godkjent.

9. Valg: Valgkomiteens innstilling ble distribuert pr. mail før møtet.
Etter valget ser Styret i ØH slik ut:

Styreleder: Njål Hallre (valgt for 1 år)
Styremedlem: Helle Bakken (ikke på valg)
Styremedlem: Andrew Buick (ikke på valg)
Styremedlem: Henning Døvle (ikke på valg)
Styremedlem: Else Nævdal (valgt for 2 år)
Styremedlem: Kamilla Skaug (ikke på valg)
Varamedlem: Siri Norset Christiansen (valgt for 1 år)
Varamedlem: Sissel Tangen (valgt for 1 år)

Valgkomite: Tamara Butenko Christensen ble valgt inn som nytt medlem. Hun

erstatter Katrine Rønneberg. Etter valget ser valgkomitteen slik ut:
Marina Lie, Jannicke Eilertsen og Tamara Butenko Christensen.

10. Innkomne forslag: Det var ingen innkomne forslag til behandling.

11. Trekning av Årets Tøffing-sjekker og utdeling av Hindersjekk:

Vinnere av Årets Tøffing-sjekker ble Story Minister og Priceless, hvis eiere h.h.v. Atle Walgren og Stall Hope, hver får en sjekk på 5000 kr.
Vi gratulerer!

Sesongen 2019 v/Thomas Gjelsås

Thomas Gjelsås informerte om planene for sesongen 2019.

Njål takket Thomas samt de frammøtte, og ønsket vel hjem!

Protokollen godkjent

Anne Grethe Knudsen Marina Lie

--

Er du ikke medlem i Øvrevoll Hesteeierforening?
Meld deg inn nå! Det koster kun kr 500,- pr. år. En sterk Hesteeierforening ivaretar dine interesser på beste måte og er ditt talerør inn mot organisasjonene. Medlemsfordelene ser du ved å klikke Medlemsfordeler.

Velkommen til oss som medlem!


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER