Forsiden

Årsmøte 2019


Innkalling

Øvrevoll Hesteeierforening avholdt sitt årsmøte onsdag 20. mars i Derbystuen på Øvrevoll.
Referat fra møtet vil bli distribuert medlemmene så snart det foreligger.

Øvrevoll
Hesteeierforening

Vollsveien 132
Postboks 134
1332 Østerås

Kontakt oss