Fokus på galoppens fremtid!
Idè-dugnad på Stallkroen 21 november

Norsk Jockeyklub, Øvrevoll Hesteeierforening, Øvrevoll Trenerforening. Norsk Forening for Fullblodsavl og Norsk Amatørrytterklubb inviterer alle sine medlemmer og andre galoppinteresserte til diskusjonsmøte og idè-dugnad på Stallkroen den 21 november kl 18:00 for å sette fokus på økonomien ved hesteholdet, den synkende hestepopulasjonen innenfor galoppsporten og norsk oppdrett. Vi er inne i en viktig fase der det er viktig å legge de rette parameterne til rette for vekst innenfor den sporten vi er glade i og holder av og som kan gi oss de store gleder og opplevelser.
Ta med dine gode idèer og møt opp til en livlig og nyttig diskusjonskveld på Stallkroen
Vel Møtt!

FOKUS PÅ FREMTIDEN !

Situasjonen for norsk galoppsport er ikke tilfredsstillende. Økonomien er svak og utviklingen går i feil retning. Det gjelder både inntjening, hestepopulasjonen, norsk oppdrett og antall hesteeiere.
Det er Styrets ambisjon at det skal bli lønnsomt og attraktivt å være eier av galopphest i Norge, slik at lønnsomheten kan økes i hele verdikjeden: hesteeiere, oppdrettere, trenere, ryttere og stallpersonell.
Skal vi makte det må alle innen næringen bidra.
Vi inviterer derfor medlemmene av Norsk Jockeyklubb , Øvrevoll Hesteeierforening, Øvrevoll Trenerforening , Norsk Forening for Fullblodsavl og NOARK til en idèdugnad på :

STALLKROEN RESTAURANT, TIRSDAG 21. NOVEMBER KL. 18.00

Vi ønsker særlig å diskutere hvordan vi skal greie å få til :

- økt hestepopulasjon og økt norsk oppdrett
- bedre markedsføring som gir positiv interesse og oppmerksomhet i media
- spill og spilleformer som kan gi økt inntjening.

Hvis du vil være med å bestemme sportens fremtid. Møt fram !

NORSK JOCKEYKLUBB


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER