Årsmøte 13. mars 2012

Vi minner om årsmøtet neste tirsdag 13. mars i New Market lounge. Endelig agenda med innkomne saker finner du her. Husk å sende med fullmakt hvis du ikke kan møte årsmøtet.

Til behandling foreligger følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Gjennomgang av årsberetningen
6. Regnskap 2011 m/revisors bekreftelse
7. Budsjettforslag 2012
8. Kontingenten for 2012
9. Valg
10. Debutantstøtte/Hindersjekker
11. Innkomne forslag

Ny innkalling med innkomne saker:
Innkalling til årsmøte 2012

Øvrige dokumenter til årsmøtet:
Årsberetning 2011
Regnskap 2011
Budsjett 2012
Fullmakt

Giro til medlemskontingent:
Giro medlemskontingent


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER