Innkalling til årsmøte

13. mars 2012 kl. 19 – Newmarket lounge på Øvrevoll (bak hovedtribunen)

Til behandling foreligger følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Gjennomgang av årsberetningen
6. Regnskap 2011 m/revisors bekreftelse
7. Budsjettforslag 2012
8. Kontingenten for 2012
9. Valg.
- Styreleder Sissel Tangen (på valg),
- Nestleder Katrine Rønneberg (ikke på valg),
- Styremedlem Ola Jacobsen (på valg)
- Styremedlem Hanne Rådstoga (ikke på valg),
- Styremedlem Jan Nordbye (på valg)
- Suppleant Anne Kristine Nyberg (på valg)
- Suppleant Brian O'Sullivan (på valg)
- Suppleant Ulf Rydén (på valg)
- Valgkomité (tre medlemmer velges)
10. Debutantstøtte/Hindersjekker
- Bør ordningen opprettholdes, eventuelt endres?
11. Innkomne forslag.

Eventuelle saker under pkt. 11 innmeldes skriftlig i henhold til vedtektene og må være styret v/styreleder i hende senest 6. mars 2012. Sendes på e-post til: post@hesteeierforeningen.no

Innbetaling av medlemskontingent må være gjort i god tid før årsmøtet slik at registrering av betalingen er foretatt før årsmøtet. Vi minner om at det kun er medlemmer som har betalt kontingent for 2012 som kan møte og som er stemmeberettiget på årsmøtet.

Last ned øvrige dokumenter til innkallingen:
Styrets årsberetning
Regnskap 2011
Budsjett 2012
Fullmakt
Medlemskontingent 2012


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER