Øvrevoll Hesteeierforening Årsmøte 10. mars 2015

Foreningen avholdt sitt årsmøte 10. mars 2015 på Newmarked Lounge. Referatet er som følger:

Styreleder Sissel Tangen ønsket 7 stemmeberettigede medlemmer velkommen, 6 medlemmer ved fullmakt, 13 totalt.

Saksliste:
1) Godkjenning av dagsorden og innkalling: Ingen kommentarer til innkallingen
Innkalling godkjent
2) Valg av dirigent: Sissel Tangen.
3) Valg av referent: Sissel Tangen.
4) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Jan Nordbye og Leif Spørck
5) Gjennomgang av årsberetningen 2014: Årsberetning godkjent.
6) Regnskap 2014: Kommentar til regnskapet om at styret burde å bytte regnskapsfører da det var mye rot i fjor som ikke regnskapsfører kunne forklare. Regnskapet godkjent.
7) Budsjett 2015: Budsjettet godkjent.
8) Medlemskontingent 2016: Styret forslår å beholde medlemskontingenten på kr 500 uendret. Medlemskontingent godkjent.
9) Valg: Valgkomiteens forslag v/Caroline Sommerfelt var som følger: Styreleder: Arne Karlsen, Nestleder: Sissel Tangen, Styremedlem: Hanne Rådstoga, Styremedlem: Tor Wiggo Ellefsen, Styremedlem: Kjetil Kjær, Styremedlem: Leif Spørck, Suppleant: Katrine Rønneberg og Suppleant: Caroline Sommerfelt. Kommentar fra Jan Nordbye: Nordbye, som også var i valgkomiteen, informerte om dette ikke var et forslag fra en samlet valgkomitee. Nordbye var meget kritisk til forslaget.
Styret som valgkomiteen foreslo ble valgt.
Ny valg komité ble ikke valgt da det ikke var nok personer tilstede. Forslag om medlemsmøte med tema som trekker folk kombinert med valg av ny valgkomité.
10) Trekning Årets Tøffing/Hindersjekker: Trekning av to Tøffing-sjekker og to Hindersjekker ble foretatt. Resultatet ble som følger:
Årets Tøffing:
Prince Field v/Kjell Erik Swartling mottar 1 sjekk à kr 5000
Priceless v/Stall Hope mottar 1 sjekk à kr 5000
Hindersjekker:
Resultatet ble som følger:
Stall NOK mottar 1 sjekk à kr 5000
Stall Bonne Nuit mottar 1 sjekk à kr 5000

Møtet hevet kl. 20.30


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER