Innkalling til årsmøte 2015

10. mars 2015 kl. 19 i Newmarket lounge på Øvrevoll (bak hovedtribunen).

Til behandling foreligger følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Gjennomgang av årsberetningen
6. Regnskap 2014
7. Budsjettforslag 2015
8. Kontingenten for 2016
9. Valg
- Styreleder Sissel Tangen (på valg)
- Nestleder Katrine Rønneberg (på valg)
- Styremedlem Hanne Rådstoga (ikke på valg)
- Styremedlem Tor Wiggo Ellefsen (ikke på valg)
- Styremedlem Kjetil Kjær (ikke på valg)
- Styremedlem Arne Karlsen (ikke på valg)
- Suppleant Helene Smit (på valg)
- Suppleant Camilla Graver (på valg)
- Valgkomité (tre medlemmer velges)
10. Innkomne forslag.
11. Loddtrekning Årets Tøffing og Hindersjekker

Eventuelle saker under pkt. 10 innmeldes skriftlig i henhold til vedtektene og må være styret v/styreleder i hende senest 3. mars 2015. Sendes på e-post til: sissel@boltcommunication.no

Innbetaling av medlemskontingent (giro vedlagt) må være gjort i god tid før årsmøtet slik at registrering av betalingen er foretatt før årsmøtet. Vi minner om at det kun er medlemmer som har betalt kontingent for 2015 som kan møte og som er stemmeberettiget på årsmøtet.

Styret, Øvrevoll Hesteeierforening

Årsberetning 2014
Regnskap 2014
Fullmakt 2015
Medlemskontingent 2015


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER