Åpent møte om galoppens framtid

Det er stor nedgang i antall hester i norsk fullblodsavl. Stadig flere hesteeiere registrer hestene sine i Sverige. Mange frykter denne utviklingen. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi sammen sikre en bedre framtid for sporten vi brenner for. La oss samles og snakke om hvordan vi kan snu trenden før det går får langt.

Tid: Tirsdag 28. oktober kl. 19.00
Sted: Newmarket Lounge, Øvrevoll
Ordstyrer: Njål Hallre

Enkel servering


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER